Ostame kokku kvaliteetset toorainet

Võta ühendust
Nõuded

Nõuded tarnitavale ümarpalgile

Ümarpalgi seaduslikkus ja päritolu peab olema dokumentaalselt tõestatav vähemalt 48 tunni jooksul.
Ümarpalk ei tohi pärineda ürgmetsadest ega kõrge kaitseväärtusega metsadest, välja arvatud siis, kui see on sertifitseeritud FSC FM standardiga.
Ei ole raiutud sotsiaalse konfliktiga piirkondadest.
Ei ole raiutud troopilistest või subtroopilistest regioonidest viisil, kus raieala asendatakse istanduse või muu metsakasvatusvälise kasutusega.
Ei pärine geneetiliselt muundatud metsaistandustest.

Kvaliteet

Valmos OÜ kvaliteedinõuded

Paged Eesti OÜ kvaliteedinõuded põhinevad IKEA IWAY standardi nõuetele.

Nõuetega saad lähemalt tutvuda siin: